Dịch vụ Phần Mềm

Nhằm cung cấp các dịch vụ gia công và phát triển phần mềm cho thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt phần mềm phục vụ quản lý kinh doanh cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực FMCG (Fast Moving Consumer Goods). HPT xây dựng đội ngũ kỹ sư phần mềm, chuyên viên tư vấn nghiệp vụ, quản trị dự án và đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp.

Hải Giang Bình Định có khả năng cung cấp các giải pháp theo yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp trên nền tảng công nghệ tiên tiến.

Hải Giang Bình Định phát triển và triển khai các giải pháp phần mềm quản lý, giúp doanh nghiệp cải tiến hoạt động kinh doanh, tiết kiệm chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả cạnh tranh trên thị trường.

Đến với chúng tôi, khách hàng sẽ có nhiều lựa chọn giải pháp phần mềm tiên tiến, nhiều lợi ích gia tăng, phù hợp nhất với đặc thù của từng doanh nghiệp.